TJ PROSTĚJOV z.s.

plavecký oddíl

PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
ANDREJCO Michal 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:21.96
12. 50 Motýlek Muži :48.19
16. 100 Polohový závod Muži 1:38.54
24. 50 Prsa Muži :49.93
28. 100 Motýlek Muži 1:48.89
222. 50 Volný způsob Muži :36.53
CIBULKA Jakub 1996 2. 50 Znak Muži :28.65
8. 200 Prsa Muži 2:31.2
12. 50 Motýlek Muži :25.81
16. 100 Polohový závod Muži :59.1
22. 50 Volný způsob Muži :24.34
24. 50 Prsa Muži :30.9
28. 100 Motýlek Muži :55.99
ČERNÝ Jan 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:18.84
12. 50 Motýlek Muži :48.24
22. 50 Volný způsob Muži :33.83
DOČKALOVÁ Hana 2004 1. 50 Znak Ženy 0:36.2
7. 200 Prsa Ženy 2:59.68
15. 100 Polohový závod Ženy 1:20.95
17. 100 Prsa Ženy 1:23.85
21. 50 Volný způsob Ženy :33.74
23. 50 Prsa Ženy :39.63
FIALOVÁ Kristýna 2000 5. 100 Volný způsob Ženy 1:12.42
9. 400 Volný způsob Ženy 5:34.26
11. 50 Motýlek Ženy :37.04
19. 200 Volný způsob Ženy 2:40.62
21. 50 Volný způsob Ženy :32.75
27. 100 Motýlek Ženy 1:27.54
GREGOR Matyáš 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:22.25
12. 50 Motýlek Muži :44.91
16. 100 Polohový závod Muži 1:34.94
22. 50 Volný způsob Muži :35.54
28. 100 Motýlek Muži 1:43.73
HORÁK Štěpán 2003 8. 200 Prsa Muži 3:01.47
16. 100 Polohový závod Muži 1:24.77
18. 100 Prsa Muži 1:24.17
22. 50 Volný způsob Muži :32.81
24. 50 Prsa Muži :37.06
HRABALOVÁ Veronika 2001 5. 100 Volný způsob Ženy 1:01.75
9. 400 Volný způsob Ženy 4:40.66
13. 200 Znak Ženy 2:39.8
19. 200 Volný způsob Ženy 2:14.7
21. 50 Volný způsob Ženy :28.83
29. 100 Znak Ženy 1:14.40
KADLECOVÁ Kateřina 1995 1. 50 Znak Ženy :33.94
5. 100 Volný způsob Ženy 1:01.23
11. 50 Motýlek Ženy :31.10
19. 200 Volný způsob Ženy 2:19.74
21. 50 Volný způsob Ženy :27.30
KOZIČKOVÁ Lucie 2004 1. 50 Znak Ženy :39.87
5. 100 Volný způsob Ženy 1:10.96
13. 200 Znak Ženy 2:56.24
19. 200 Volný způsob Ženy 2:35.14
21. 50 Volný způsob Ženy :32.49
29. 100 Znak Ženy 1:21.80
KUČERA Martin 2004 6. 100 Volný způsob Muži 1:15.8
8. 200 Prsa Muži 3:06.5
16. 100 Polohový závod Muži 1:21.3
18. 100 Prsa Muži 1:32.4
22. 50 Volný způsob Muži 0:34.3
24. 50 Prsa Muži 0:41.5
LEITGEB Jan 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:32.21
12. 50 Motýlek Muži :51.52
16. 100 Polohový závod Muži 1:42.18
22. 50 Volný způsob Muži :39.46
26. 200 Polohový závod Muži 3:38.98
LOEBE Veronika 2005 5. 100 Volný způsob Ženy 1:12.75
9. 400 Volný způsob Ženy 5:31.17
11. 50 Motýlek Ženy :38.94
19. 200 Volný způsob Ženy 2:35.61
21. 50 Volný způsob Ženy :33.08
25. 200 Polohový závod Ženy 2:53.8
MACÁK Stanislav 2004 6. 100 Volný způsob Muži 1:09.40
10. 400 Volný způsob Muži 5:22.32
12. 50 Motýlek Muži :39.90
20. 200 Volný způsob Muži 2:31.69
22. 50 Volný způsob Muži :32.29
26. 200 Polohový závod Muži 2:55.82
MÁDROVÁ Věra 2005 1. 50 Znak Ženy :38.45
5. 100 Volný způsob Ženy 1:07.92
15. 100 Polohový závod Ženy 1:19.62
19. 200 Volný způsob Ženy 2:40.1
21. 50 Volný způsob Ženy :30.91
25. 200 Polohový závod Ženy 2:57.21
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 1. 50 Znak Ženy :31.92
5. 100 Volný způsob Ženy 1:06.20
11. 50 Motýlek Ženy :32.36
21. 50 Volný způsob Ženy :27.92
29. 100 Znak Ženy 1:11.3
NEDOMOVÁ Barbora 2002 1. 50 Znak Ženy :34.9
7. 200 Prsa Ženy 2:55.9
11. 50 Motýlek Ženy :36.77
17. 100 Prsa Ženy 1:24.0
23. 50 Prsa Ženy :39.8
29. 100 Znak Ženy 1:17.5
NEKOKSA Michal 2005 2. 50 Znak Muži :44.47
6. 100 Volný způsob Muži 1:17.23
12. 50 Motýlek Muži :41.36
20. 200 Volný způsob Muži 2:49.72
22. 50 Volný způsob Muži :34.78
26. 200 Polohový závod Muži 3:09.2
NEKOKSOVÁ Julie 2005 1. 50 Znak Ženy :39.82
5. 100 Volný způsob Ženy 1:14.34
11. 50 Motýlek Ženy :41.90
19. 200 Volný způsob Ženy 2:46.99
21. 50 Volný způsob Ženy :32.70
25. 200 Polohový závod Ženy 2:55.8
NOVÁKOVÁ Markéta 2002 1. 50 Znak Ženy :34.05
5. 100 Volný způsob Ženy 1:03.8
21. 50 Volný způsob Ženy :29.03
29. 100 Znak Ženy 1:14.5
PIŇOSOVÁ Kristýna 2005 5. 100 Volný způsob Ženy 1:20.69
7. 200 Prsa Ženy 3:01.6
15. 100 Polohový závod Ženy 1:23.80
17. 100 Prsa Ženy 1:27.73
21. 50 Volný způsob Ženy :33.64
23. 50 Prsa Ženy :40.84
POLANSKÝ Adam 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:15.94
10. 400 Volný způsob Muži 6:01.15
12. 50 Motýlek Muži :35.80
20. 200 Volný způsob Muži 2:48.16
22. 50 Volný způsob Muži :33.24
28. 100 Motýlek Muži 1:28.61
POLCROVÁ Kateřina 1999 7. 200 Prsa Ženy 3:22.37
9. 400 Volný způsob Ženy 6:42.39
17. 100 Prsa Ženy 1:37.93
19. 200 Volný způsob Ženy 3:17.35
23. 50 Prsa Ženy :42.47
POSPÍCHAL Vojtěch 2004 6. 100 Volný způsob Muži 1:19.06
10. 400 Volný způsob Muži 5:42.3
16. 100 Polohový závod Muži 1:25.7
20. 200 Volný způsob Muži 2:51.04
22. 50 Volný způsob Muži :35.01
26. 200 Polohový závod Muži 2:56.1
PUKL Matěj 2005 2. 50 Znak Muži :49.52
6. 100 Volný způsob Muži 1:36.00
12. 50 Motýlek Muži 0:48.7
16. 100 Polohový závod Muži 1:41.5
22. 50 Volný způsob Muži :40.74
30. 100 Znak Muži 1:47.30
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 2. 50 Znak Muži :29.78
6. 100 Volný způsob Muži :55.90
14. 200 Znak Muži 2:18.3
18. 100 Prsa Muži 1:10.28
22. 50 Volný způsob Muži :25.89
30. 100 Znak Muži 1:03.1
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 5. 100 Volný způsob Ženy 1:05.20
9. 400 Volný způsob Ženy 4:57.48
11. 50 Motýlek Ženy :35.49
19. 200 Volný způsob Ženy 2:22.06
21. 50 Volný způsob Ženy :29.90
27. 100 Motýlek Ženy 1:24.86
ŘIHOŠKOVÁ Ella 2005 1. 50 Znak Ženy :41.65
7. 200 Prsa Ženy 3:23.75
15. 100 Polohový závod Ženy 1:29.61
17. 100 Prsa Ženy 1:34.80
21. 50 Volný způsob Ženy :35.70
29. 100 Znak Ženy 1:30.73
SNÍDALOVÁ Alice 2003 7. 200 Prsa Ženy 2:57.11
11. 50 Motýlek Ženy :37.10
17. 100 Prsa Ženy 1:22.35
21. 50 Volný způsob Ženy :31.75
23. 50 Prsa Ženy :39.30
SROSTLÍK Ondřej 2003 2. 50 Znak Muži :35.9
6. 100 Volný způsob Muži 1:07.23
14. 200 Znak Muži 3:00.2
22. 50 Volný způsob Muži :28.85
30. 100 Znak Muži 1:17.31
ŠVEC Filip 2001 8. 200 Prsa Muži 2:39.88
12. 50 Motýlek Muži :28.50
18. 100 Prsa Muži 1:11.61
24. 50 Prsa Muži :32.76
28. 100 Motýlek Muži 1:03.18
TESAŘ Jan 2005 2. 50 Znak Muži :45.29
6. 100 Volný způsob Muži 1:30.90
16. 100 Polohový závod Muži 1:39.48
20. 200 Volný způsob Muži 3:17.36
22. 50 Volný způsob Muži :36.05
30. 100 Znak Muži 1:40.40
UČEŇ Vít 2002 8. 200 Prsa Muži 2:57.82
18. 100 Prsa Muži 1:23.31
22. 50 Volný způsob Muži :30.01
24. 50 Prsa Muži :39.34
VLK Karel 2005 2. 50 Znak Muži :37.44
4. 200 Motýlek Muži 3:17.94
12. 50 Motýlek Muži :35.96
22. 50 Volný způsob Muži :31.98
28. 100 Motýlek Muži 1:24.00
VORBERGEROVÁ Kateřina 2005 5. 100 Volný způsob Ženy 1:23.53
7. 200 Prsa Ženy 3:16.62
15. 100 Polohový závod Ženy 1:30.42
17. 100 Prsa Ženy 1:31.99
21. 50 Volný způsob Ženy :36.26
23. 50 Prsa Ženy :42.37
ZBOŘIL Michal 2005 6. 100 Volný způsob Muži 1:26.59
8. 200 Prsa Muži 3:15.3
16. 100 Polohový závod Muži 1:32.56
18. 100 Prsa Muži 1:37.64
22. 50 Volný způsob Muži :35.89
24. 50 Prsa Muži :46.44
ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie 2003 5. 100 Volný způsob Ženy 1:12.89
7. 200 Prsa Ženy 3:11.04
15. 100 Polohový závod Ženy 1:22.82
17. 100 Prsa Ženy 1:28.29
21. 50 Volný způsob Ženy :32.53
23. 50 Prsa Ženy :41.17

Partneři

Plavecký oddíl TJ Prostějov, z.s. podporuje:

logo msmt

CSPS logo RGB BOTTOM CZ

Statutární město Prostějov

Mestskyznak PV Color

Olomoucký kraj

znak OLK

Futures

Born to swim

 

Koutny

 

Czech English French German Hungarian Italian Spanish

Sportovní odvětví

 

 

Copyright PoPro © 2010-18 All Rights Reserved

Kontakt

 

  • oddíl - Tel.: 606752438
  • přípravka - Tel.: 731402177

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk